Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.onlinetricka.com (ďalej len „internetový obchod“) je ALMITRANS, s.r.o. so sídlom Železničná 13, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46089152, IČDPH: SK2023241748 . Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej tiež „výrobkov“ alebo „produktov“) v internetovom obchode predávajúceho.


Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a celkovú kúpnu cenu. Spojenie medzi zákazníkom a stránkou je zabezpečené protokolom SSL.

Protokol SSL (Secure Socket Layer) slúži k zabezpečeniu komunikácie šifrovaním a k autentizácii komunikujúcich strán (napr. medzi dvoma servermi, webovým/mailovým klientom a serverom apod.). Zaisťuje zabezpečenie komunikácie proti odpočúvaniu. Pri odosielaní citlivých dát má užívateľ istotu, že komunikuje s tým, s kým skutočne chcel komunikovať. SSL certifikáty spravidla využívajú on-line obchody, ktoré prijímajú objednávky a údaje platobných kariet, www portály s administráciou pre zabezpečenie hesiel a dát, projekty, ktoré podliehajú legislatívnym ustanoveniam vyžadujúcim zabezpečené prenosy apod.KOMPLETNÉ ZNENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK

To Top